पदांचा तपशील

गट अ

 • उपजिल्हाधिकारी
 • पोलीस उपअधीक्षक
 • तहसीलदार
 • उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी / गटविकास अधिकारी
 • सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त
 • सहाय्यक प्रादेशिक परिवाहन अधिकारी
 • उपनिबंधक सहकारी संस्था
 • भूमी अभिलेख अधिकारी
 • महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा
 • अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क
 • मुख्यधिकारी नगरपालिका / परिषद

गट ब

 • नायब तहसीलदार
 • सहाय्यक गट विकास अधिकारी
 • महाराष्ट्र वित्त व लेखा अधिकारी (वर्ग २)
 • कक्ष अधिकारी
 • सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था
 • सहाय्यक प्रादेशिक परिवाहन अधिकारी
 • तालुका निरीक्षक, भूमी अभिलेख
 • उपअधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क
 • सहाय्यक आयुक्त राज्य उत्पादन
 • उपशिक्षणधिकारी
 • इतर टेक्निकल पदे

पूर्व परीक्षा

प्रश्नपत्रिका क्र. १ प्रश्न १००, गुन २००

अभ्यासक्रम - राज्य राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय घडामोडी
 • भारताचा इतिहास विशेषतः महाराष्ट्राचा व भारतीय राष्ट्रीय चळवळ
 • भूगोल - महाराष्ट्, भारत व जगाचा भूगोल, सामाजिक व आर्थिक भूगोल
 • भारतीय राज्यघटना, राजकीय व्यवसंस्था, पंचायतराज, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक धोरण
 • अधिकार व हक्क
 • आर्थिक व सामाजिक विकास - सातत्य विकास, दारिद्र्य, लोकसंख्या, शिक्षण, सामाजिक क्षेत्रातील महत्वाचे धोरण व योजना
 • पर्यावरण - जैव विविधता व वातावरण बदलाचे सामान्यज्ञान, सामान्य विज्ञान

प्रश्नपत्रिका क्र. २ प्रश्न ८० , गुन २००

आकलन पद्धती
 • आंतरव्यक्ती कौशल्य व संवाद कौशल्य
 • विश्लेषणात्मक व तार्कीक बुद्धिमत्ता
 • निर्णय क्षमतेशी संबंधित व समस्या निवारणात्मक गणिते)
 • बुद्धिमत्ता चाचणी
 • सामान्य अंकगणित ( अंक, अंकमालिका व त्याचे आंतरसंबंध )
 • माहितीचे विश्लेषण ( आलेख, टेबल, नकाशे )
 • मराठी व इंग्रजी आकलन कौशल्य

मुख्य परीक्षा + मुलाखत

 • सामान्य अध्ययन १ - इतिहास व भूगोल
 • सामान्य अध्ययन २ - भारतीय राज्यघटना व राजकारण
 • सामान्य अध्ययन ३ - मानव संसाधन विकास व मानवी हक्क
 • सामान्य अध्ययन ४ - तंत्रज्ञान, अर्थव्यवसंस्था नियोजन, कृषी व विकास अर्थशास्त्र

ब ) पात्रता

 • वय - खुला वर्ग - १९ ते ३८ वर्ष शिथिलक्षम अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय - ५ वर्ष, अपंग - १० वर्ष, माजी सैनिक / आणीबाणी व अल्पसेवा राजदिष्ट अधिकारी - ५ वर्ष, खेळाडू - ५ वर्ष
 • शिक्षण - मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी / समतुल्य अर्हता पदवीस बसलेले देखील तात्पुरते पात्र मात्र अर्हताप्राप्त उमेदवारानी माहिती स्विकारण्याच्या विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे

मुख्य परीक्षेचे स्वरूप - लेखी परीक्षा ८०० गुण व मुलाखत १०० गुण

पेपर क्रं. विषय गुण वेळ प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप
भाषा पेपर १ १०० ३ तास पारंपरिक / वर्णनात्मक
भाषा पेपर २ १०० १ तास बहुपर्यायी
सामान्य अध्ययन १ १५० २ तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
सामान्य अध्ययन २ १५० २ तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
सामान्य अध्ययन ३ १५० २ तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
सामान्य अध्ययन ४ १५० २ तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
मुलाखत १०० एकूण ९०० गुण