मा.श्री. अरुण नरके

ANF चे संस्थापक

अरुण नरके साहेब ही आता व्यक्ती राहीली नसून ती संस्था झाली आहे. सहकार, शिक्षण, क्रीडा, बँकिंग, शेती, युवा, राजकीय, सामाजिक अशा विविध क्षेत्रावर अरुण नरके साहेब यांनी आपल्या व्यक्तिमत्वाचा आणि कार्य कुशलतेचा ठसा उमटवला आहे. ‘अरुण नरके’ साहेब या नावाला एक वलय आहे आणि हे वलय दुग्ध व्यवसायातल्या त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कामगिरीने अधिकच विस्तारले आहे. महाराष्ट्रात या नावाला सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे.


Know More

मा.श्री. चेतन अरुण नरके

(BE Production, MS Computer Science-USA , MBA Finance-USA)
ANF चे अध्यक्ष

Know More